מידע מקצועי

חוות דעת הפחתת הון

מהלך עסקי מרכזי בחיי חברה הוא חלוקת דיבידנד לבעלי המניות. על פי החוק, שני תנאים לחלוקת דיבידנד הם (ב) …
חברות משתמשות במדדי רווח שונים ובהם רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי או EBITDA. EBITDA משמעו רווח לפני ריבית, …

מכפיל הכנסות

אחת השיטות הפשוטות ביותר להערכת שווי של פעילות היא הכפלת הכנסותיה השנתיות של הפעילות במקדם מסויים הנקרא מכפיל הכנסה. …
אחת השיטות הנפוצות להערכת שווי של חברות היא שיטת ה-DCF (היוון תזרימי מזומנים). על פי שיטת הערכת שווי זו, …

שווי פעילות חברה

שווי פעילות של חברה הוא המרכיב של השווי שנוצר מהפעילות העסקית תוך ניטרול עודפי מזומן וחוב. כך לדוגמא, שווי …

סחירות מניה

סחירות מניה היא הקלות בה ניתן לקנות ולמכור את אותה מניה. כך למשל מניה הנסחרת בנאסד”ק היא סחירה יותר …

מחירי העברה

מחיר העברה הוא המחיר שנקבע במסגרת עסקה בין חברות קשורות. מדובר בתחום מרכזי במיסוי ובסחר העולמי עם השלכות רחבות …

הפרשות לחובות מסופקים וחובות אבודים

הפרשות לחובות מסופקים (או חומ”ס בעגה החשבונאית) וחובות אבודים, הן הפרשות בגין לקוחות שלחברה קיים ספק בקשר ליכולת הפירעון …

ניכיון אי סחירות – DLOM (Discount For Lack Of Marketability)

הנחה בסיסית בתורת המימון היא כי לנזילות יש ערך. בשל העובדה שמשקיעים יעדיפו להמיר את השקעתם למזומן בנקל, לחברה …

הבחנה בין לקוחות לבין הכנסות לקבל

סעיף שכיח בדוחות הכספיים הוא סעיף ה”לקוחות”. יתרה בסעיף זה נוצרת כאשר ללקוח ישנה מחויבות לשלם בעבור שירות שניתן …

עברית

English

简体中文

Deutsch

Français

צרו קשר

השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם:

למענה מיידי:

דילוג לתוכן