מידע מקצועי

חוות דעת הפחתת הון

מהלך עסקי מרכזי בחיי חברה הוא חלוקת דיבידנד לבעלי המניות. על פי החוק, שני תנאים לחלוקת דיבידנד הם (ב) …
חברות משתמשות במדדי רווח שונים ובהם רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי או EBITDA. EBITDA משמעו רווח לפני ריבית, …

מכפיל הכנסות

אחת השיטות הפשוטות ביותר להערכת שווי של פעילות היא הכפלת הכנסותיה השנתיות של הפעילות במקדם מסויים הנקרא מכפיל הכנסה. …

אחת השיטות הנפוצות להערכת שווי של חברות היא שיטת ה-DCF (היוון תזרימי מזומנים). על פי שיטת הערכת שווי זו, השווי הנוכחי של חברה שווה לתזרימיה העתידיים על פני תקופת כשהם מובאים לערכת הנוכחי תוך שימוש במקדם היוון (שיעור ניכיון). הנחת המוצא בשיטה זו הינה רווח הצפוי להיות מושג שנה מהיום שווה פחות מרווח זהה הצפוי להתקבל שנתיים מהיום וכך הלאה.

שווי פעילות חברה

שווי פעילות של חברה הוא המרכיב של השווי שנוצר מהפעילות העסקית תוך ניטרול עודפי מזומן וחוב. כך לדוגמא, שווי …

סחירות מניה

סחירות מניה היא הקלות בה ניתן לקנות ולמכור את אותה מניה. כך למשל מניה הנסחרת בנאסד”ק היא סחירה יותר …

מחירי העברה

מחיר העברה הוא המחיר שנקבע במסגרת עסקה בין חברות קשורות. מדובר בתחום מרכזי במיסוי ובסחר העולמי עם השלכות רחבות …

הפרשות לחובות מסופקים וחובות אבודים

הפרשות לחובות מסופקים (או חומ”ס בעגה החשבונאית) וחובות אבודים, הן הפרשות בגין לקוחות שלחברה קיים ספק בקשר ליכולת הפירעון …

ניכיון אי סחירות – DLOM (Discount For Lack Of Marketability)

הנחה בסיסית בתורת המימון היא כי לנזילות יש ערך. בשל העובדה שמשקיעים יעדיפו להמיר את השקעתם למזומן בנקל, לחברה …

הבחנה בין לקוחות לבין הכנסות לקבל

סעיף שכיח בדוחות הכספיים הוא סעיף ה”לקוחות”. יתרה בסעיף זה נוצרת כאשר ללקוח ישנה מחויבות לשלם בעבור שירות שניתן …

עברית

English

简体中文

Deutsch

Français

צרו קשר

השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם:

למענה מיידי:

דילוג לתוכן