תנאי שימוש

אנא קראו את תנאי השימוש שלהלן ביסודיות, בטרם תיכנסו לאתר או תשתמשו בו בכל דרך. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו חלים על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר האינטרנט שלנו ומהווים הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביניכם לביננו, חברת פרומתאוס ייעוץ כלכלי בעמ. על כן, אנו מעודדים אתכם לקרוא בעיון את תנאי השימוש שלהלן וגם את מדיניות הפרטיות שלנו שכן הם מהווים ביחד ולחוד הסכם מחייב בנינו לבניכם.

 1. הסכמה לתנאי השימוש
  1. כניסה לאתר, גלישה בו או צפייה בתוכן הזמין בו מהווים את בקשתכם להשתמש באתר והסכמתכם המפורשת לתנאי השימוש הללו אשר יחייבו אתכם לכל דבר ועניין כפי שיהיו זמינים מעת לעת. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, הימנעו מגלישה באתר ואל תשתמשו בו בשום צורה. אנו שומרים על זכותנו לסרב לאפשר לכם גישה מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
  2. תנאי השימוש התקפים והמחייבים הם אלה המופיעים באתר ביום השימוש שלכם. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל דרך או צורה, ובכל מכשיר קצה בין אם מחשב שולחני או מכשירים ניידים, מחשבי כף יד או כל מכשיר אחר המאפשר התחברות וגלישה באינטרנט.
  3. אנו שומרים על הזכות להגדיר בכל עת רמות גישה שונות לאתר לפי סוגי משתמשים, בהתאם למדיניותה ולשיקול דעתנו הבלעדי.
  4. על היחסים בנינו יחולו גם הוראות מדיניות הפרטיות שלנו.
 1. הגדרות

האתר

אתר האינטרנט כפי שהוא זמין מעת לעת בשם המתחם www.pfa.co.il ;

אנחנו (וכל הטיה אחרת) או פרומתאוס

פרומתאוס ייעוץ כלכלי בעמ ח.פ 514979467;

אתם (וכל הטיה אחרת)

גולשים באתר, בגירים בני 18 ומעלה כשירים מבחינה משפטית בהתאם לחוק;

ייעוץ כלכלי

ייעוץ עסקי ו/או כלכלי ו/או כל סוג ייעוץ ו/או שירותי שניתן על ידי החברה.

 1. השימוש באתר

  1. האתר מציג מידע ונתונים על מגוון רחב של שירותים בעניינים כלכליים ואחרים המאפשרים לגולש גישה למידע מסוג זה. לא ניתן לעשות שימוש מקצועי במידע שבאתר, והעיון בו הינו באחריות המשתמש בלבד. ניתן לקבל הצעת מחיר לקבלת ייעוץ כלכלי, אך הייעוץ עצמו לא ניתן באתר.
  2. חלק מהמידע והנתונים נמסרים לנו על ידי צדדים שלישיים ואין לנו אחריות על נכונות, אמיתות ו/או דיוק המידע הזמין באתר. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך על התמונות.
  3. מובהר כי המידע המופיע באתר אינו משקף את המידע שיינתן ללקוחות החברה וכי לנו ו/או לכל מי מטעמנו, לרבות עובדינו, מנהלינו וספקינו אין כל אחריות לגבי טיב השירות/המוצר/הייעוץ, המופיע באתר.
  4. על מנת לקבל הצעת מחיר למתן ייעוץ כלכלי, יש ליצור עימנו קשר בדרכים המוצעות באתר.
 1.  
 1. שינויים ותיקונים לתנאי השימוש

  1. אנו שומרים על זכותנו להתאים, להשעות, להפסיק או לשנות את האתר או כל חלק ממנו בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר.
  2. אנו רשאים לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי מבלי להודיע לכם על כך מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, ניידע אתכם על שינוי תנאי השימוש כאמור באתר או בדרכי יצירת הקשר שמסרתם לנו. גלישה באתר לאחר פרסום, עדכון או תיקון תנאי השימוש, מהווה הסכמה מצדכם לשינוי ו/או העדכון לתנאי השימוש. עליכם לחזור ולעיין בתנאי השימוש מעת לעת.  
 
 1. קניין רוחני

  1. 5.1.כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, האמצאות, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר, הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, באתר בשמו, בכל היצירות, בעיצובים הגרפיים, בחוויית המשתמש, ממשק המשתמש, בטקסטים בסימנים המסחריים, לרבות אך לא רק סימן המסחר פרומתאוס ייעוץ כלכלי בעמ, שם המתחם, דפים ברשתות חברתיות ובכל עיצוב, קוד או טכנולוגיות אחרות שייכות לנו או לצדדים שלישיים אשר נתנו לנו רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו.
  2. 5.2.אין בתנאי שימוש אלה או בשימוש שלכם באתר כדי להעניק בכל דרך או להעביר לכם או לצד שלישי כלשהו מטעמכם זכות בעלות, שימוש או ניצול זכויות אחרות, לרבות בנכסי הקניין הרוחני שלנו, כגון, אך לא רק, זכויות יוצרים סימני מסחר, עיצובים, פטנטים, המצאות, ביטויים של רעיונות, סודות מסחריים, שלא צוינו במפורש בהסכם זה. לפיכך, כל שימוש, מכירה, השכרה, שינוי, העתקה, הורדה, שעתוק, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת יצירה נגזרת, ביצוע פומבי או העמדה לרשות הציבור, בכל דרך אסורים בהחלט. כל שימוש במערכות שלנו שאינו מותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, מהווה פגיעה בזכויותינו, לרבות זכויות קניין רוחני שלנו והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין או הסכם זה תחול עליכם.
  3. 5.3.הודעה והסרה של תוכן פוגע
   1. 5.3.1.אם אתם צד שלישי ומצאתם שבאתר נמצא תוכן שלשיטתכם מפר זכויות קניין רוחני שלכם ו/או מפר את זכות הפרטיות שלכם ו/או מהווה לשון הרע עליכם או שהוא פוגע בכם בדרך אחרת (“תוכן פוגע“), אנא צרו עימנו קשר. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת להסיר את התוכן הפוגע, בכפוף לבירור הנושא לפי שיקול דעתנו
   2. 5.3.2.חשוב שתדעו שבאתר מצוי תוכן שמועלה על ידי צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק הספקים. תוכן זה מועלה על אחריותם בלבד ואנו עושים מאמצים רבים כדי למנוע העלאת תוכן פוגע אך עם זאת אין לנו אף שליטה על התוכן שמשתמשים מעלים למערכות שלנו ולא חלה עלינו אף אחריות בשל העלאת תוכן פוגע וגם לא לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לצדדים שלישיים, אם ייגרם, בשל העלאת תוכן פוגע על ידי מי מבין המשתמשים.
 
 1. הצהרות והתחייבויות הגולש

  1. 6.1.בשימוש במערכות שלנו והסכמתכם לתנאי שימוש אלה אתם מצהירים כי אתם בגירים בני 18 ומעלה וכשירים מבחינה משפטית ו/או שאתם ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של מי שמשתמש במערכות שלנו ונתתם בזאת את אישורכם המפורש לקטין שתחת משמרתכם להשתמש במערכות שלנו.
  2. 6.2.אתם תצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל חוק, הוראה, תקנה, צו ו/או כל דין אחר במסגרת שימוש במערכות שלנו.
  3. 6.3.המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד והוא אינו רשאי להשתמש באתר באופן שעלול בדרך כלשהי להוות הפרה של הוראות חוק כלשהן או הפרה של חובות משפטיות אחרות או באופן שעלול להוות עוולה אזרחית.
  4. 6.4.רק אתם תהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותכם על הנתונים המוצגים באתר, וכי ידוע לכם שלא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, מצטבר, עונשי ו/או מיוחד שייגרם לכם או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע שמופיע בו.
  5. 6.5.לא להשתמש במערכות שלנו באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד ג‘, לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, עיצוב תעשייתי, פטנט, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, לשון הרע, פגיעה בזכות הפרסום.
  6. 6.6.חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע איום, הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס ו/או בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית, עוולה אזרחית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה ו/או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמא-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכה-1965, חוק האזנת סתר, תשלט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמב-1982.
  7. 6.7.בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתם מתחייבים גם לא לבצע אף אחת מהפעולות הבאות:
   1. לא להשתמש באתר לרבות בתכנים שזמינים בו למטרות רווח או למטרות מסחריות וגם לא שיווקיות באמצעותכם או באמצעות צד שלישי.
   2. לא להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים באתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשים אחרים באתר;
   3. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או המערכות המארחות אותו וגם, אך לא רק, לא להעביר כמות פקודות ו/או בקשות לשרתי האתר באופן אוטומטי ו/או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר ו/או באמצעות מספר יחידות מחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע ואשר יוצרת עומס על האתר ו/או משביתה או משבשת את פעילותו באופן מלא או חלקי;
   4. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את הקוד של האתר, את עיצובו או את התכנים המופיעים בו לרבות בדרך של הנדסה חוזרת, פירוק ו/או כל פעולה דומה במהותה;
   5. למען הסר ספק, אין לפרסם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, לשווק, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן אישי, כל תוכן ומידע המצוי באתר;
   6. לפרסם באתר תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מאיתנו;
 
 1. סיום ההסכם

  1. אנו שומרים על זכותנו לסרב להעניק לכם הצעת מחיר לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  2. אנו שומרים על זכותנו לסיים את ההתקשרות בנינו לבינכם, באופן מלא או חלקי, לבטל הסכם זה מולכם ולחסום את הגישה שלכם לאתר באופן מלא או חלקי בכל עת ובלי להודיע על כך מראש, בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, או אם הפרתם הוראת כל דין או אם תהיה לנו סיבה לחשוד שאתם מתכוונים להפר את תנאי השימוש או הוראת כל דין, והכל בין אם בעצמכם או באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם. כמו כן, אנו רשאים לסיים את ההתקשרות ואת הסכם זה כולה או חלקה בכל במקרה של טעות (לרבות טעות אנוש) באתר, באתר, בפרטיו,  במדע הזמין בו, במאפייניו, הרשאותיו וכיוצא בזה.
 
 1. הגבלת אחריות

  1. האתר שלנו, התוכן שבאתר, הפרסומים, המחירים, ו/או כל מידע אחר לרבות תמונות וטקסטים זמינים כפי שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, הבטחה, אחריות או מצג מכל סוג שהוא. אנו לא מתחייבים בשום צורה, לא במפורש ולא במשתמע ובשום אופן לא נהיה אחראיים כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בכל הנוגע לאיכות האתר ולתפעולו ו/או למידע שזמין בו, לרבות, אך לא רק, לנכונות ודיוק המידע שזמין ו/או לדיוק ונכונות השמות ו/או כל פרט אחר הזמין באתר, ו/או זמינות האתר ו/או רכיביו השונים ו/או המידע ו/או אבטחתו.
  2. מטבע הדברים, זמינות האתר תלויה במכשיר הקצה שבאמצעותו תבחרו לגשת ולהשתמש באתר כמו גם בזמינות של רשת האינטרנט, הסלולר ו/או החשמל ולא תהא לנו אף אחריות בשל כשל בשימוש שלכם באתר ו/או ביכולת שלכם ו/או של מי מטעמכם להשתמש בו, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשיר הקצה שלכם, ברשת האינטרנט, הסלולר ו/או החשמל ו/או כל תשתית אחרת שאינה מטעמנו ו/או בשליטתנו.
  3. השימוש באתר, לרבות הסתמכות על המידע הזמין בו, ייעשה על אחריותכם המלאה והבלעדית ואתם לוקחים על עצמכם את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ובתוצאות השימוש כאמור ופוטרים אותנו מהסיכונים הכרוכים בכך באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.
  4. אתם מוותרים בזאת, באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה, תלונה ו/או דרישה כנגדנו, עובדינו, מנהלינו, ספקינו, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה ו/או כל מי מטעמנו ביחס לשימוש או אי היכולת שלכם להשתמש באתר, במידע ובתכנים הזמינים בו כאמור ו/או בגין כל נזק, הוצאה, הפסד ו/או חיסרון כיס, ישירים, עקיפים ו/או מצטברים לגוף וגם לרכוש, שייגרמו לכם בשל שימוש באתר ו/או רכישת שוברי תשלום כתוצאה מגלישה באתר ואתם פוטרים אותנו מכל אחריות כאמור.
  5. אנו לא נישא באחריות לאף נזק ישיר או עקיף, מצטבר, עונשי, מיוחד הנובע בדרך כלשהי משימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו או בכל חלק ממנו, וזאת בין אם יכולנו לצפות את הנזק מראש או לא.
  6. אנו לא נישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים, תוכנות זדוניות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום באתר ו/או לגרום נזקים כלשהם לכם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, איננו מתחייבים כי האתר או השרתים שמכוחם הן פועלות, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב זדוני ו/או מזיק אחר; אתם, ולא אנחנו, תישאו בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם, לרבות, אך לא רק, לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש או מי מטעמו, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר. בלי לגרוע מהסכם זה ו/או מזכויותינו על פי כל דין, אתם מוותרים כלפינו באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה, תלונה ו/או דרישה הנובעת מהוצאות ו/או תוצאות כאמור לעיל בסעיף זה.
 
 1. קישורים ופרסומות

  1. 9.1.באתר עשויים להופיע קישורים (links) ו/או פרסומים לאתרים אחרים (בסעיף זה: פרסומים). אנו לא אחראים למתרחש באפליקציות או אתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק, כל פגיעה ברגשות שלכם, ברכוש שלכם או של כל מי מטעמכם. הימצאות פרסומים באפליקציה או באתר אינה מהווה המלצה מצדנו לגשת לפרסום ו/או מצג כי אנו נותנים חסות כלשהי לאותם אתרים או אפליקציות. ברגע שתלחצו על פרסום אתם תועברו לאתר או אפליקציה אחרים אשר להם תנאי שימוש אחרים שלא חלים בינכם לביננו.
  2. 9.2.אנו לא אחראים למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש בעקבות פרסומים שמופיעים באתר, כמו גם לאבטחת המידע באתרים או אפליקציות אחרים. לא נקטנו אף צעד לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בשירותים ו/או במוצרים בפרסומים המוצעים דרך אפליקציות או אתרים אחרים כאמור, וכל מי שמסתמך על פרסום ונכנס לאתר אחר או מוריד אפליקציה באמצעות פרסום עושה זאת מרצונו ועל אחריותו בלבד.
 
 1. שיפוי

  1. 10.1.הנכם מסכימים ומתחייבים להגן ולשפות אותנו באופן מלא, מי שיבוא מטעמנו ו/או בנעלינו, עובדינו, מנהלינו, ספקנו, תאגידים קשורים עמנו, או כל מי מטעמנו, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עוד בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידכם ו/או אם תפרו הוראות כל דין.
 
 1. שונות

  1. 11.1.על היחסים ביננו לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר לאתר ו/או בכל הנוגע לתנאי השימוש.
  2. 11.2.שום החלטה שלנו לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי הנובעת מתנאי השימוש הנל או מכל דין לא תפורש כוויתור על הזכות או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק ו/או מניעות מאיתנו לעמוד על ו/או לאכוף כל זכות מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכוח כל דין.
  3. 11.3.במידה שייקבע על ידי סמכות שיפוט מורשית כלשהי, כי תניה ו/או סעיף כלשהו בהסכם זה, או כל חלק מהם, בטל או שאינם ברי אכיפה, תתבקש הרשות השיפוטית לפרש תניה זו ו/או סעיף זה באופן שיאפשר את קיומם בהתאם לאומד דעתם של הצדדים, כעולה מתנאי הסכם זה ו/או להחליף את הסעיף הבטל או שאינו בר אכיפה בהוראה אחרת שעולה בקנה אחד עם אומד דעת הצדדים. שאר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם וללא שינוי.
  4. 11.4.היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף שינוי.
 
 1. צור קשר
  1. 12.1.אם יש לכם הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו לדואל __________info@pfa.co.il___. נא ציינו בכותרת הדואל את מטרת הפניה ובגוף המייל את שמכם המלא, כתובת דואל ומספר טלפון וכל אמצעי זיהוי אחר.

עברית

English

简体中文

Deutsch

Français

צרו קשר

השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם:

למענה מיידי:

דילוג לתוכן